X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Inzet voor meer diversiteit op de werkvloer
Participatie - 100.000 banenafspraak

De overheid heeft in 2013 met de werkgevers- en werknemersorganisaties de afspraak gemaakt om 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren in de marktsector. Er is sprake van een baan als er 25,5 verloonde uren per week zijn. De 100.000 extra banen moeten in 2026 in de marktsector gerealiseerd zijn. In 2016 gaat het om totaal 8.000 mensen, waarbij de doelgroep Wajong (met arbeidsvermogen) voorrang heeft. Natuurlijk neemt de technische installatiebranche haar verantwoordelijkheid. Maar bedrijven hoeven dat zeker niet alleen te doen!
 

Voordelen werknemer én werkgever

Er zijn vele mensen met een arbeidsbeperking die graag willen en kunnen werken. Een baan betekent voor hen immers een kans op een andere toekomst. Maar ook voor werkgevers zijn er voordelen. Naast een gemotiveerde werknemer met goede begeleiding vanuit de branche en overheid, is het ook vaak van belang bij de gunning van aanbestedingstrajecten vanuit overheden. Social return wordt steeds vaker benoemd als een belangrijke wegingsfactor. Daarnaast bestaan er verschillende regelingen die de werkgever financiële ondersteuning bieden en de kosten voor het in dienst nemen van een persoon met een arbeidsbeperking financieel attractief maken. Ook begeleiding/jobcoach en tegemoetkoming in de loonkosten bij ziekte (no-riskpolis) zijn inbegrepen.
 

Het Steunpunt ondersteunt u ook hierbij!

Het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit - opgezet vanuit het Sectorplan voor de technische installatiebranche - ondersteunt in opdracht van Uneto-VNI, werkgevers die deze stap willen zetten. Bij het steunpunt is kennis en informatie beschikbaar over werk maken van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De 100.000 banenafspraak is overigens onderdeel van het grotere thema ‘Diversiteit’, waarbinnen de subdoelgroepen vrouwen, allochtonen, oudere werknemers en mensen met een arbeidsbeperking vallen.
 

Stok achter de deur

De banenafspraak is een vrijwillige afspraak, waarbij alle werkgevers kunnen bijdragen aan het scheppen van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Toch heeft de overheid een stok achter de deur. Als werkgevers de aantallen banen van de banenafspraak in een jaar niet realiseren, kan worden geregeld dat zij een quotumheffing moeten betalen. Indien de quotumregeling wordt geactiveerd geldt het quotumpercentage alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers, die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben. In 2017 wordt beoordeeld of er tot en met 2016 voldoende extra banen zijn gerealiseerd. De resultaten van de metingen worden rond de zomer 2017 bekend.
 

Ga dus aan de slag

Als branche zijn we op zoek naar mensen die het verschil kunnen maken. Maar ook bedrijven kunnen het verschil maken. Neem contact met het Steunpunt en meld uw interesse. Dan gaan wij aan de slag voor u! Wilt u eerst nadere informatie over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, ook hiervoor kunt u bij het Steunpunt terecht. Lees hier meer over de 100.000 banenafspraak. 

Stel hier uw vraag aan het Steunpunt of bel direct 0800-6061.

Voer in wat u zoekt en OTIB helpt u verder