X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Sectorplan technische installatiebranche goedgekeurd
15-05-2014

Het sectorplan om de werkgelegenheid in de Technische Installatiebranche te verbeteren is goedgekeurd. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit aan OTIB meegedeeld. Hiermee wordt een krachtige kwalitatieve impuls gegeven aan de branche. Er is een bedrag van 18,7 miljoen euro beschikbaar gesteld op basis van toegezegde cofinanciering vanuit de sector. De eindbeschikking tot dit maximale bedrag ontvangt de branche na feitelijke realisering van de plannen.

 

De achtergrond

Het sociaal akkoord van 11 april 2013 gaf sociale partners in verschillende sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen en daarvoor financiële ondersteuning te vragen van het ministerie van SZW. Na het bepalen van de thema’s, het indienen van het plan, het voeren van diverse gesprekken op het ministerie en het aanleveren van aanvullende gegevens, zijn we nu zeer verheugd dat onze plannen zijn goedgekeurd. Hiermee hebben de sociale partners een instrument in handen om gericht de knelpunten op de arbeidsmarkt van de Technische Installatiebranche een positieve en kwalitatieve impuls te geven.

 

De input

Het sectorplan is opgesteld op basis van een arbeidsmarktanalyse binnen de Technische Installatiebranche. De sociale partners hebben de kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten benoemd aan de vraag- en de aanbodzijde. Bij deze analyse is gebruik gemaakt van het bestaande onderzoek Trends en ontwikkelingen in de Technische Installatiebranche 2014. Op basis hiervan zijn de thema’s en de noodzakelijke maatregelen benoemd.


De thema’s

De thema’s van het sectorplan voor de Technische Installatiebranche zijn:

  •     Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren
  •     Behoud van oudere vakkrachten
  •     Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
  •     Scholing vergroten vakmanschap (“green skills”)
  •     Trajecten van-werk-naar-werk
  •     Loopbaanondersteuning


Binnen deze thema’s worden diverse maatregelen voorgesteld voor concrete projecten. Een strak uitvoeringsplan zal hieraan worden toegevoegd. De regie op deze uitvoering vindt geheel plaats bij OTIB. Onderstaand schema geeft de grondslag aan voor de analyse en voorgenomen maatregelen.

 

Hoe verder?

Ons sectorplan omvat een aantal regelingen en instrumenten die door bedrijven en hun medewerkers kunnen worden benut. OTIB gaat in de komende weken per thema een gedetailleerd uitvoeringsplan opstellen zodat het voor de branche helder wordt hoe er gebruik kan worden gemaakt van de verschillende faciliteiten en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden. Wij zullen u vanzelfsprekend informeren over de lancering van de website en andere ontwikkelingen.


Terug naar overzicht

Voer in wat u zoekt en OTIB helpt u verder